مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی

line-height:normal"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نوع فایل: word Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-laمقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی|36047438|qsp|مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی ,مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی ,دانلود مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز ,,,
در این پست قصد معرفی فایل مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی را داریم با ما همراه باشید.نوع فایل: wordقابل ویرایش 61 صفحه

مقدمه:به گفته دانشمندان تمام بیماری های موجود
در انسان از جهانی با استرس در ارتباط است.این بیماری ها شامل امراض روانی با بیماری
های روان تنی نمی گردد بلکه در بر گیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند
آن نیز هستند (زارع 1382) از سال ها قبل در آزمایشگاه، دانشمندان با وارد ساختن استرس
بر روانیسمان با تحریک عصبی موش هایی که دچار
سرطان بودند به وسیله شوک الکتریکی مشاهده کردند در موش هایی که در معرض تحریک عصبی
بودند سرطان ب شدتر شد می کرد و رشد آن تسریع گردید (زارع 1382) هانس سیله روان پزشک
اطریشی مقیم کانادا که پایه گذار پژوهش علمی در زمینه استرس بود از اولین کسانی است
که رابطه بین استرس و بیماری را دقیقاً توجیه کرده است وی استرس را در واکنش نامعین
روانی، فیزیولوژیک که به وسیله تغییرات زندگی ایجاد می شود تعریف کرد (بیاضی
1375). به عبارت دیگر کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیزمدر مقابل آن نیرو،
تنیدگی نامیده می شود و به وسیله یک نشانگان آشکار می گردد که وی آن را نشانگان سازگاری
عمومی نامید این نشانگان سه مرحله ای است:1 ) مرحله واکنش هشدار دهنده ؛2 ) مرحله
مقاومت ؛ 3 ) مرحله تحلیل رفتگی همانند سایر
افراد دیگری مانند کلوربرنادر ، والترکانن ،فرد گورین ، جک.بارگاس افرادی بودند که بر جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
استرس کار کردند در اوایل دهه 1950 میلادی، وان پزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش هایش
به این نتیجه رسید که در ایجاد هر نوع استرس ضرورت و اجبار تغییر تحولات مهم زندگی
است این پژوهشگر مشاهده کرد که بیماران مبتلا به سل، شروع بیماری غالبا متعاقب یک سلسله
تفاوت و مانند آن ها بوده است (بیاضی1375). اما لازاروس در حیطه استرس نظریه جدید تری
داشت. وی گفت استرس زمانی معنا پیدا می کند که ذهنیت و ادراک مورد توجه قرار گیرد.در واقع هیچ حادثه ای به خودی خود استرس
محسوب نمی گردد. بسیاری از حوادث که برای بعضی، درجاتی از فشار را دار است برای دیگری
ممکن است.بی تفاوت یا حتی مطلوب باشد (بیاضی
1375) مدی و کوباسا 1 (1979) اولین کسانی بودند که از شخصیت سخت روی به عنوان عامل
تعدیل کننده میان استرس و بیماری سخن به می کرد.آوردند البته قبل از آنان سلیقه به تفاوت
های افراد در مواجهه با استرس اشاره کرد. بود (جمهوری 1380) سخت رویی یکی از ویژگی
های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود. کوباسا سخت رویی
را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی
و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و بیرونی
است مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی
خلاصه کرد بلکه وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می برد و او یاری می کند که
وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر گذارد .سخت رویی توانایی درک شرایط پیرامون و قابلیت
تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است (جمهوری 1380) باورهای خود کار آمدی عبارت است
از باورهای افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر در زندگی (مژدهی
1381) در چهار چوب نظریه خود کار آمدی بندورا، چنین عنوان می شود که افراد که دارای
باورهای قوی بر تواناییهای خود هستند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری نشان می دهند
و در نتیجه، عملکرد آنها در انجام تکالیف بهتر است (مژدهی 1381).خود کار آمدی روی یادگیری و پیشرفت، انتخاب
فعالیت ها، تلاش صرف شده، استقامت و پایداری در انجام تکالیف و دستاوردهای تکلیف تاثیر
می گذارد. همچنین خود کار آمدی جز عواملی است
که در دسترس به پیشرفت های تحصیلی و شغلی بالا نقش دارد (مژدهی 1381).

فهرست مطالب:فصل اولکلیات تحقیقمقدمهطرح مسئله و چهار چوب نظری آناهمیت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهشفرضیه های پژوهشتعاریف نظری و عملیات متغیرهاتعریف واژه هافصل دومادبیات و پیشینه پژوهشمقدمهسخت روییسخت رویی و دیگر منابع مقاومت در برابر
استرسمکانیزم های مداخلاقی سخت رویی در ارتباط
بین استرس و بیمارینقش سخت رویی در فرانسوی استرس سلامت و
بیماریاکتسای بودن سخت روییفصل سومروش تحقیقمقدمهجامعه آماریروش نمونه گیری : (روش نمونه برداری و تعداد
آنها)فصل چهارمیافته ها و تجزیه و تحلیل داده هافصل پنجمبحث و نتیجه گیری
مطالب دیگر:
📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان نائین📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان مهر📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان نجف آباد📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیریز📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان نطنز📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمیرم📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان سپیدان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمیرم سفلی📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان شیراز📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان شهرضا📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان زرین دشت📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان تیران و کروان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان اراک📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان چابهار📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان آشتیان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان ایرانشهر📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان دلیجان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان خاش📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمین📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیک شهر📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان سراوان📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان محلات📗نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرباز